BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220531T140242Z DESCRIPTION:CONGRES: Alert voor sporen van mishandeling. Medische aspecten in de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling anno 2022.\n \nOp v rijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2022 organiseert het Vlaams Expertisecent rum Kindermishandeling in samenwerking met de Vlaamse Vertrouwenscentra Ki ndermishandeling bovenvermeld tweedaags congres.\n \nOp dit congres zullen de meest recente inzichten met betrekking tot relevante medische onderwer pen worden uiteengezet en zal het belang van de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling worden toegelicht.\n \nHet congres vindt plaats in het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp\, A Room with a ZOO\, Kon ingin Astridplein 20-26\, B-2018 Antwerpen.\n \nHet volledige programma me t alle praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u terug via onderstaande link:\n \nhttps://congres.vertrouwenscentrum-kindermisha ndeling.be/\n \nTim Stroobants\,\nDirecteur Vlaams Expertisecentrum Kinder mishandeling\n \nDr. Vigdis Vanbeselaere\,\nInhoudelijk Coördinator Congr es\n \nJohan Deneyer\nCoördinator Organisatie Congres\n \nContact: congre s@expertisecentrumkindermishandeling.be \n \n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20221015T170000 DTSTAMP:20220531T140242Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20221014T090000 LAST-MODIFIED:20220531T140242Z LOCATION:Flanders Meeting & Convention Center Antwerp - A room with a ZOO\; - Koningin Astridplein 20-26\, B-2018 Antwerpen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl-be:CONGRES: Alert voor sporen van mishandeling. Medisch e aspecten in de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling anno 202 2. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070496D00D371D801000000000000000 01000000067FCC8E72881E540BCA411D3A0479AD2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

CONGRE S: Alert voor sporen van mishandeling. Medische aspecten in de multidiscip linaire aanpak van kindermishandeling anno 2022.

& nbsp\;

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2022 o rganiseert het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling in samenwerking met de Vlaamse Vertrouwenscentra Kindermishandeling bovenvermeld tweedaags congres.

 \;< /p>

Op dit congres zullen de meest recente in zichten met betrekking tot relevante medische onderwerpen worden u iteengezet en zal het belang van de multidisciplinaire aanpak van ki ndermishandeling worden toegelicht.

 \;

Het congres v indt plaats in het Flanders Meeting &\; Convention Center Antwerp \, A Room with a ZOO\, Koningin Astridplein 20-26\, B-2018 Antwerpen.< o:p>

 \;

Het volledige programma met all e praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u terug via onderstaande link:

 \;

https://congres.vertrouwenscentrum- kindermishandeling.be/

 \;

Tim Stroobants\,

Directeur Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeli ng

 \;

Dr. Vigdis Vanbeselaere\,

Inhoudelijk Co ördinator Congres

< span lang=NL style='font-size:12.0pt\;color:#2E74B5\;mso-ansi-language:NL\ ;mso-fareast-language:EN-US'> \;

Johan Deneyer

Co ördinator Organisatie Congres

 \;

Contact: congres@expertise centrumkindermishandeling.be

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR