Een initiatief van het
Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling

In samenwerking met de
Vlaamse Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Tweedaags congres

Alert voor sporen van mishandeling

Medische aspecten in de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling anno 2022

Save the date
vrijdag 14 oktober &
zaterdag 15 oktober 2022

Medische en paramedische functies komen in contact met kindermishandeling. Wat betekent dit en wat kunnen we leren van de betrokkenen zelf?

Slachtoffers van kindermishandeling komen met letsels en verhalen terecht op de consultatie van de huisarts of kinderarts, worden aangeboden op spoed, of vertellen hun verhaal op school waarna het CLB wordt geconsulteerd.

Toch worden situaties van kindermishandeling, ook in de medische sector, nog steeds te weinig opgemerkt. Kennis hebben van de impact van mishandeling op de ontwikkeling van kinderen en van basisaspecten van forensische pediatrie, kan in belangrijke mate bijdragen tot het detecteren, diagnosticeren, aanpakken en correct doorverwijzen van deze situaties.

Met een tweedaags congres willen we een aantal belangrijke elementen van de aanpak van kindermishandeling naar voor brengen. Sprekers uit binnen- en buitenland zullen de meest recente inzichten toelichten met betrekking tot relevante medische topics, zoals letsels bij seksueel misbruik, non-accidental head injury, pediatric condition falsification, failure to thrive en letsels en fracturen. Verder wordt stilgestaan bij het belang van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling, en wordt de samenwerking met actoren uit de jeugdhulp toegelicht.

We hopen op deze manier de deskundigheid op vlak van de aanpak van kindermishandeling bij artsen en paramedici uit de eerste, tweede en derde lijn te vergroten, en de detectie van signalen van mishandeling te verbeteren.

Laat je inspireren op deze boeiende congresdagen en noteer 14 & 15 oktober alvast in je agenda!