Programma

09.00-09.30

ONTHAAL EN INSCHRIJVINGEN

09.30-09.45

INTRODUCTIE
Tim Stroobants
Directeur
Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw

09.45-10.00

GETUIGENIS ECHO-LOTGENOTENWERKING
Anna Defossez
Coördinator Echo-Lotgenotenwerking
Medewerker Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw

10.00-10.45

VEERKRACHTIGE SAMENWERKING MET JEUGDHULP
Katrien Verhegge
Administrateur-Generaal
Agentschap Opgroeien

In deze lezing wordt ingegaan op de essentiële bouwstenen nodig voor een veerkrachtige samenwerking tussen de gezondheidszorg en jeugdhulp om kindermishandeling aan te pakken. Inspelend op de recente beleidsevoluties worden de mogelijkheden en uitdagingen van de samenwerking belicht.

10.45-11.00

PAUZE

11.00-11.45

KINDERMISHANDELING, TRAUMA EN HET BREIN: OVER DE COMPLEXITEIT
VAN COMPLEX TRAUMA
Dr. Inge Vanderstraete
Kinderpsychiater
Vertrouwensarts Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen

Wanneer kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling, worden zij te vaak blootgesteld aan hoge niveaus van interpersoonlijke en toxische stress. Deze toxische stress heeft op verschillende manieren een grote impact op de ontwikkeling van het brein. Verschillende hersenstructuren kunnen beschadigd raken en/of zich anders en minder optimaal ontwikkelen. De verregaande impact op de ontwikkeling van het brein, verklaart waarom complex trauma zich diep ingraaft in het functioneren van een kind, en zijn sporen nalaat in verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij recente inzichten vanuit de neurowetenschappen over de invloed van complex trauma op de ontwikkeling van het brein, en op de ruime sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Vanuit deze bevindingen wordt het belang van een samenleving waarin situaties van kindermishandeling actief worden gedetecteerd, en waarin ouders en kinderen de kans krijgen om te zoeken naar nieuwe ontwikkelingskansen en herstel, onderlijnd en duidelijk aangetoond.

11.45-12.30

GROEIVERTRAGING EN HORMONALE AFWIJKINGEN ALS GEVOLG VAN VERWAARLOZING OF MISHANDELING
Prof. Dr. Jean De Schepper
Kinderendocrinoloog
UZ Brussel

Groeivertraging als gevolg van kindermishandeling en -verwaarlozing wordt nog vaak miskend, hoewel de risicocondities wel bekend zijn. Aandacht voor fysieke tekens van mishandeling/verwaarlozing, bizarre gedragingen en een wisselend groeiverloop (zaagtand fenomeen) bij traag groeiende kinderen kan de diagnostiek ervan bespoedigen.

12.30-13.30

LUNCH

13.30-14.30

FORENSISCHE ASPECTEN EN RADIOLOGIE VAN BREUKEN IN HET KADER VAN KINDERMISHANDELING
Prof. Dr. Rick van Rijn
Pediatrisch radioloog
Emma’s Children’s Hospital Amsterdam

In deze voordracht zal aandacht worden besteed aan het kind dat wordt gepresenteerd met een fractuur. Wanneer moet er worden gedacht aan een ongeval en wanneer aan toegebracht letsel. Aan de hand van voorbeelden en de literatuur worden diverse fracturen besproken.

Ook zal aandacht worden besteed aan hoe, in geval van verdenking op kindermishandeling het aanvullende radiologische onderzoek uitgevoerd zou moeten worden.

14.30-15.30

LICHAMELIJKE TEKENS VAN MISHANDELING
Prof. Dr. Jaan Toelen
Algemeen Pediater UZ Leuven
Vertrouwensarts Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant

In deze lezing zal een overzicht gegeven worden van de lichamelijke tekens van kindermishandeling. Er zal vooral ingegaan worden op de herkenning en interpretatie van letsels zoals hematomen, brandwonden, bijtwonden… (lokalisatie, ontstaansmechanisme, datering). Deze behoren tot de meest voorkomende tekens van kindermishandeling en stellen de zorgverlener vaak voor de moeilijke taak om in te schatten of deze al dan niet accidenteel zijn. Deze lezing zal u daarvoor handvatten aanreiken. Andere voordrachten tijdens dit congres zullen onderwerpen zoals seksueel misbruik, fracturen en verwaarlozing behandelen.

15.30-15.45

PAUZE

15.45-16.45

SPOREN VAN MISHANDELING BESPREKEN MET OUDERS EN KINDEREN
Evi Verdoodt
Psychologe
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel
Kristel Bovijn
Maatschappelijk Werker
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen

Artsen komen tijdens consultaties regelmatig signalen van kindermishandeling of verwaarlozing in gezinnen op het spoor. Hoe ga je als arts in gesprek over je bezorgdheden met een kind en/of de ouders? Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen Kristel Bovijn en Evi Verdoodt enkele good practices over hoe je een gesprek over verontrusting aanpakt.

16.45

AFSLUITING DAG 1

INFORMATIE BETREFFENDE HET CORONAVIRUS IN RELATIE TOT HET CONGRES

We hopen dat het coronavirus zich gedeisd houdt zodat het congres live kan plaatsvinden. Indien dit niet het geval zou zijn zullen wij ons genoodzaakt zien het congres te laten plaatsvinden met beperkt publiek of volledig via online streaming. Wij houden u hiervan via deze pagina op de hoogte en informeren de reeds ingeschreven deelnemers per e-mail.