Programma

08:00-09:00

Registratie & koffie

09:00-09:15

Welkom – opening van het congres

09:15-10:45

10:45-11:00

Korte pauze

11:00-12:30

  • Prof. dr. John Fluke (USA) over beslissingsprocessen en beoordeling met betrekking tot kindermishandeling

12:30-13:15

Lunch

13:15-14:15

  • Dr. Evelien Van Assche (BE) over  epigenetica en de interactie tussen opvoedingsstijl en depressie bij jongeren

14:15-15:40

  • Dr. Graham Hill (UK) over het begrijpen van het gedrag van plegers van seksueel misbruik

15:40-16:10

Koffiepauze

16:10-17:40

17:40-18:00

Ellen Vanderelst, Kristof Lisson en Kristof Desair over kindermishandeling, veerkracht, jongeren en kunst

18:00-1930

Opening tentoonstelling, voorstelling kunstproject en receptie

MAJONE STEKETEE, Ph.D. (NL)

is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Ze studeerde af als andragoloog en promoveerde op het onderwerp vrouwenhulpverlening in de psychiatrie.

Dr. Steketee is voorzitter van de raad van bestuur van het Verwey-Jonker instituut en professor aan de universiteit van Rotterdam. Als hoogleraar focust ze op de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen. Met een specialisme in kinderen in jeugdbescherming, multiprobleemgezinnen, kindermishandeling en huiselijk geweld zet ze zich in om de cirkel van geweld in gezinnen te doorbreken.

JOHN D. FLUKE, Ph.D. (VS)

heeft jarenlange ervaring als onderzoeker gespecialiseerd in dataverzameling en analyse met betrekking tot de epidemiologie van kindermishandeling.

In zijn onderzoek focust hij op de besluitvorming, evaluatie en implantatie van de dienstverlening bij kindermishandeling met oog voor volksgezondheid, jeugdzorg en geestelijke gezondheid. Hij is directeur en professor van de Systems Research and Evaluation afdeling van het Kempe Center en ondervoorzitter van de werkgroep Kindermishandeling bij ISPCAN.

GRAHAM HILL, Ph.D. (VK)

 is een Britse criminoloog met expertise over het gedrag van volwassenen die kinderen seksueel misbruiken en volwassen die kinderen ontvoeren en vermoorden. Hij heeft als senior detective en senior investigating officer gewerkt. In zijn werk focust hij op onderzoek dat kan bijdragen aan de bescherming van kinderen tegen misbruik en ontvoering.

Dr. Hill is doctor in de criminologische wetenschappen, doctor in de toegepaste sociale wetenschappen en postgraduaat in de forensische psychologie.

JULIA FULLERTON-BATTEN (DE)

Julia Fullerton-Batten is een Duits-Britse fotografe die met haar beelden mini-verhalen vertelt. Ze visualiseert telkens een specifiek thema op filmische wijze door middel van uitgekiende belichting en creatieve setting. Het contrast tussen haar technisch perfecte foto’s en de modellen die ze van straat plukt, zorgt voor een mystieke sfeer in haar foto’s die de kijker verleidt om zich te verliezen in het beeld.

Julia Fullerton-Batten won vele prijzen met haar foto’s, waaronder een Sony World Photography Awards, een International Photography Award en ze is benoemd tot Hasselblad Master. Haar werk heeft internationaal erkenning gekregen en heeft een aanzienlijke invloed gehad op hedendaagse fotografie.

BRUCE PERRY, M.D., Ph.D. (VS)

is een kinderpsychiater die wereldwijd bekend is door zijn uitgebreid onderzoek naar de neurobiologische schade die kindermishandeling nalaat.

Hij is de directeur van het neurosequential network waar hij een neurobiologisch geïnformeerd framework ontwikkelde, beter bekend als het neurosequentieel model (NMT).

Dr. Perry is actief als professor, onderzoeker en klinisch medewerker in het veld van geestelijke gezondheid en neurowetenschappen. Hij is werkzaam als professor in Departments of Psychiatry and Behavioral Sciences at the Feinberg School of Medicine at Northwestern University in Chicago and the School of Allied Health, College of Science, Health and Engineering, La Trobe University, Melbourne, Victoria Australia.

HELENE VAN ASSCHE, M.D. (BE)

is als kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut werkzaam als medische staf van UPC Z.org KU Leuven. Als kinderpsychiater van het team YUNECO Caro realiseert ze intersectorale ondersteuning die geestelijke gezondheidszorg en jongerenwelzijn met elkaar verbindt.

Ze neemt supervisie waar van outreachende teams en zorgt zo voor consult, diagnostiek en/of behandeling van jongeren in residentiële voorzieningen. Sinds 2020 werkt ze als vertrouwensarts op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant.

EVELIEN VAN ASSCHE, M.D., Ph.d. (BE/DE)

promoveerde in 2018 tot doctor in de biomedische wetenschappen door haar onderzoek naar genetische en epigenetische aspecten van depressie. Ze onderzoekt hoe nature en nurture interageren en een protectieve of schadelijke rol kunnen spelen in (psychiatrische) aandoeningen.

Dr. Van Assche toont aan dat kwetsbaarheid voor depressieve symptomen in de adolescentie en gevoeligheid voor beschermende of schadelijke invloeden van ‘parenting’ inderdaad door gen-omgevingsinteracties en DNA methylatie beïnvloed kunnen worden.

Dr. Van Assche studeert in 2013 af als arts aan de KU Leuven en vervolledigde haar opleiding in Frankrijk en Duitsland. Ze behaalde haar postgraduaat in menselijke genetica en volgt een masteropleiding binnen de affectieve neurowetenschappen.