Algemene voorwaarden

Organisatie

De organisatorische verantwoordelijkheid van het congres ‘Kind in Beeld’ is in handen van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel.

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op vrijdag 15 oktober 2021 in bel.brussel, gebouw Leefmilieu Brussel, site Tour & Taxis.  Voor dit congres komen sprekers op locatie samen.  Deelnemers komen eveneens op locatie samen (als de coronamaatregelen dit toelaten), of volgen het congres via online streaming.  Deelnemers die het congres via online streaming volgen ontvangen enkele dagen voor de start van het congres een Zoom link.  Presentaties worden live in beeld gebracht.  Bij deelname via online streaming is er geen mogelijkheid tot het stellen van vragen na de lezingen.
Deelnemers worden op de hoogte gehouden van de coronamaatregelen van toepassing op het moment van het congres.

Inschrijvingsvoorwaarden

Deelname aan het congres bedraagt € 95,-, dit is inclusief lunch, consumpties en handouts van de presentaties (mits beschikbaar gesteld door de sprekers).

Deelname via online streaming bedraagt € 65,-, dit is inclusief handouts van de presentaties (mits beschikbaar gesteld door de sprekers).

Annuleringsregeling

Voor annulering gelden volgende termijnen:

  • Bij annulering voor 30 september bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij annulering na 30 september bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.