Bijzonder congres ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Kind in beeld

Save the date 15 oktober 2021

Wat betekent kindermishandeling voor de betrokkenen zelf en wat kunnen we daaruit leren?

Zeker als het om emotionele mishandeling gaat, wordt de impact niet altijd voldoende herkend. Voor de buitenwereld is dit vaak minder zichtbaar maar voor de betrokkenen daarom niet minder schrijnend. Welke impact heeft het op het leven van kinderen en jongeren, hoe slagen zij erin om meer dan alleen slachtoffer te zijn en hoe gaan zij hier als volwassen overlevers mee om? Wat kunnen wij, omstaanders en getuigen, doen?

Kindermishandeling beroert iedereen. Er wordt veel over gesproken en gezegd, maar vaak blijven de betrokkenen en overlevers zelf in de
schaduw. Op 15 oktober nodigen we enkelen onder hen uit om in het licht treden, zichzelf een stem te geven, hun verhaal te verbeelden. Tevens is het een uitnodiging aan alle genodigden om mee te voelen, te kijken, te luisteren, na te denken en zich te laten raken door deze verhalen.

Het is jouw schuld niet en nooit geweest, dat het huis ging beven.
Je hebt lang genoeg gezwegen.
Jij mag spreken.

01/

‘Kind in beeld’ wil een aanzet geven om na te denken en van gedachten te wisselen over onze aanpak en onze kijk op hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassen die het geweld overleefden. We zullen toetsen wat beter werkt en wat minder goed.

02/

Vanuit het beluisteren van overlevers staan we stil bij het oppikken van signalen van verhulde pijn. We zoeken creatieve manieren om het onderliggend leed in beeld te brengen en te laten helen.

03/

We vragen een ethicus ons te helpen kritisch stil te staan bij onze verontwaardiging inzake kindermishandelling. We zoeken  de verzachtende tederheid op van milde humor als mogelijk antwoord op het geweld dat kindermishandeling in al haar  vormen is.

Laat je weldra inspireren op deze boeiende congresdag en noteer 15 oktober alvast in jouw agenda!

Verwacht je aan een uitdagende dag met moedige getuigenissen, boeiende sprekers en pakkende beelden. 

Hier vind je het volledige programma.

Praktisch
Datum: vrijdag 15 oktober 2021 van 09u tot 17u
Plaats: Salons De Romree, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen